19.3.2021  //  Yleiset, Maatalous, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Keskustan Savolalta kirjallinen kysymys: Miksi ilma-aseita ei saa käyttää haitallisten vieraslajien poistamiseen?

 

Kansanedustaja Mikko Savola on jättänyt kirjallisen kysymyksen ilma-aseiden käytöstä rauhoittamattomien nisäkkäiden sekä metsästysasetuksen 666/1993 20 a pykälässä mainittujen eläinten tai haitallisten vieraslajien metsästämisessä.

 

Metsästysasetuksen 666/1993 20 a § pykälän mukaan ilma-asetta saa käyttää rakennuksen sisällä muun rauhoittamattoman nisäkkään kuin villiintyneen kissan, sekä variksen, harakan, naakan, kesykyyhkyn, oravan, näädän ja kärpän tappamiseen. Kyseisiä eläimiä ei kuitenkaan saa metsästysasetuksen mukaan ampua ilma-aseella rakennusten ulkopuolella.

Savolan mukaan on järjetöntä, että ilma-aseita saa käyttää näiden lajien ampumiseen vain sisätiloissa.

 

  • On käsittämätöntä, että metsästysasetuksen 17 pykälän mukaan riistalintuja saa ampua kaliiperin 36 haulikolla, mutta rauhoittamattomia nisäkkäitä tai haittalintuja ei saa ampua tehokkaammalla ilma-aseella rakennusten ulkopuolella, Savola kummeksuu.

Eteläpohjalaisedustaja ihmettelee myös sitä, miksi Suomessa ilma-aseiden käyttö on kielletty, vaikka esimerkiksi Iso-Britanniassa se on sallittua.

 

  • Nykyisten ilma-aseiden tehokkuus riittää eläinten kivuttomaan lopettamiseen. Mielestäni nykyinen metsästysasetus pakottaa oikeastaan käyttämään tarpeettoman tehokkaita aseita, kun luotiaseen minimivoimakkuudeksi määrätään 100 joulea. Esimerkiksi piha-alueilla tai puistoissa ilma-aseiden käyttö olisi huomattavasti turvallisempaa ja käytännöllisempää, Savola painottaa.

Savolan mukaan ilma-aseiden metsästysasetuksen muuttaminen olisi erityisen perusteltua haitallisten vieraslajien, kuten valkoposkihanhien poistamisessa.

 

  • Kun lakia saadaan muutettua siten, että valkoposkihanhien metsästäminen on mahdollista, voisi se olla mahdollista myös ilma-aseilla. Ilma-ase olisi hanhien poistamisessa varmasti riittävä, kustannuksiltaan järkevä ja nopeasti käyttöön otettava keino.
  • Ilma-aseet olisivat toimiva keino hanhien poistamiseen esimerkiksi Helsingin keskustan puistoalueilta, Savola päättää.

Kysymyksessään Savola perää vastausta seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi metsästysasetuksen 666/1993 17 pykälä sallii 36 kaliiperisen haulikon käyttämisen esimerkiksi villikanin ja eräiden riistalintujen ampumiseen, mutta ei salli kyseistä haulikkoa tehokkaamman ilmakiväärin käyttöä asetuksen 20 a pykälässä mainittujen eläinten tai haitallisten vieraslajien poistamiseen muualla kuin rakennusten sisällä?
  • Miksi ilma-aseita ei voida käyttää rauhoittamattomien nisäkkäiden, metsästysasetuksen 666/1993 20 a pykälässä mainittujen eläinten tai haitallisten vieraslajien tappamiseen, vaikka ilma-aseiden tehokkuus riittäisi eläimen kivuttomaan tappamiseen ja niiden käyttö on sallittua useissa muissa Euroopan maissa?
  • Vastaako voimassa oleva lainsäädäntö ilma-aseiden teknistä kehitystä?
  • Tulisiko lainsäädäntöä uudistaa, jotta esimerkiksi maanviljelijöiden olisi mahdollista poistaa viljelmiltään haitallisia vieraslajeja, ilman pitkäkestoista prosessia aseenkantoluvan hankkimiseksi?

Kommentit (0)

    « Takaisin