4.11.2021  //  Vaaliteemat, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Koko Suomi, Yleiset

Maalaisjärki ja tiede kohtasivat avohakkuissa


Torstai-lehti ja Lakeudenportti 4.11.2021


Suomalainen metsänhoito on vastuullista ja kestävää. Yli 75 prosenttia maamme pinta-alasta on metsää ja niiden kasvu on tuplaantunut viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Metsät kasvavat joka vuosi enemmän kuin niitä hakataan.
 
Viimeisen vuoden aikana on kohistu paljon avohakkuista. Avohakkuita vastustava keskustelu sai isosti tuulta tarkoitushakuisista mielikuvauutisoinneista joitain vuosia sitten. Kuvissa metsämme esitettiin hyvin karusti kaljuiksi ajeltuina hakkuuaukeina, joissa surullisen näköiset pöllönpojat olivat jääneet ilman kotia. Missään ei toki näytetty, että hakkuuaukean ympärillä oli satoja hehtaareja pystyssä olevaa metsää.
 
Muutama viikko sitten valtion metsien avohakkuukieltoa ajanut kansalaisaloite käsiteltiin loppuun maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Lopputulos oli yksimielinen hylkäys. Tähän päädyttiin yli vuoden kestäneen asiantuntija kuulemisten jälkeen tieteelliseen tutkimukseen nojaten.
 
Niin valtion-, kuin yksityisomisteisissa metsissä monenlaiset hoitomenetelmät ovat tärkeitä, niin ilmastonmuutoksen torjunnan, kuin monimuotoisuuden ylläpidon ja taloudellisenkin näkökulman kannalta. Lopulta sekä tiedeyhteisöihin, että käytännön asiantuntijoihin nojaten totesimme, ettei päätehakkuiden kieltämiselle ole perusteita.
 
Eri metsänhoidon menetelmillä on etunsa monimuotoisuuden kannalta. Keskeisintä kuitenkin on, että jatkossakin metsänomistaja saa itse päättää millä tavalla metsiään hoitaa.  Asiantuntijakuulemisissa ei myöskään löytynyt tieteellistä näyttöä siitä, että siirtyminen pelkkään jatkuvaan kasvatukseen parantaisi yksiselitteisesti luonnon monimuotoisuutta. 
 
Paras metsä on hyvin hoidettu, johon metsänomistaja on sitoutunut. Olen tyytyväinen, että maalaisjärki ja tiede kohtasivat tässä asiassa.
 

Kommentit (1)

  • Markku Luoma  1.12.2021 klo 19.59
    Tervehdys Soinista, Mikko olis vähän tai aika paljon asiaa kun sinulle sopii soita
    tämä Suomen valtion asioitten hoito , siihen pitää puutua ja heti
    aina puhelin auki 0400 268120

« Takaisin