5.1.2022  //  Vaaliteemat, Yleiset, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi

Poikkeuksellisen merkittävä uusi vuosi


Torstai-lehti 5.1.2022

Uusi vuosi käynnistyi perinteisesti Tasavallan presidentin pitämällä puheella. Maailmanpoliittinen tilanne on poikkeuksellisen kiristynyt. Suurvaltapolitiikka on läsnä myös meillä Suomessa. Retoriikka on koventunut ja venäläinen etupiiriajattelu palannut. Tätä Suomi, osana läntistä turvallisuusyhteisöä ei voi hyväksyä.
 
Eduskunta hyväksyi viime vuonna yksimielisesti  selonteot ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä puolustuksesta. Toimin näitä valmistelevassa parlamentaarisessa seurantaryhmässä varapuheenjohtajana. Selonteot tunnistavat hyvin nyt käytävän keskustelut. Siinä nojataan vahvasti YK:n EU:n ja Naton kanssa käytävään yhteistyöhön, sekä monen- ja kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin.
 
Joulun alla tehty uusien F-35 monitoimihävittäjien hankintapäätös oli merkittävä. Sillä varmistetaan ilmapuolustuksemme ajanmukaisuus useiksi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Merivoimiemme aluskantaa uusitaan ja maavoimien hankintoja toteutetaan määrätietoisesti. 
 
Kaiken perustana on kuitenkin käytännönläheiset yhteistyösuhteet ja dialogi kaikkiin ilmansuuntiin, sekä vahva ja itsenäinen yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuva maanpuolustus. Tämän merkitys korostuu tänä vuonna entistä vahvempana. Jokainen suomalainen on isänmaamme puolustaja.
  
Paikallisesti ratkaisemme heti tammikuussa ketkä ovat päättämässä yhteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluistamme sekä pelastustoimen tehtävistä.
  
Keskusta on sitoutunut puolustamaan lähipalveluita. Tähän tehtävään listaltamme löytyy kiistatta monipuolisin joukko. Kun kilpailijamme puhuvat valtapolitiikasta ja hallinnon byrokratiasta me puhumme lähipalveluista.
  
Paras tae turvata oma terveysasema ja lähipalvelut on äänestää oman seudun keskustalaista ehdokasta. Paras tuntemus oman seudun arjesta ja elämästä on lähellä asuvilla ihmisillä.
 
Uusi aluevaltuusto on erityisen ratkaisevassa asemassa siinä, minkälainen palveluverkko ja toimintakulttuuri alueellemme muodostuu. 
Edustus on toimiva silloin, kun se edustaa tasaisesti koko maakuntaa maakuntakeskuksesta reunimmaiseen pitäjään. 
 
Vuodesta 2022 tulee monin tavoin poikkeuksellisen merkittävä vuosi. Pidetään huolta toisistamme. Hyvää uutta vuotta ja ollaan yhteydessä. 
 

Kommentit (0)

    « Takaisin