14.4.2022  //  Vaaliteemat, Yrittäjyys, Maatalous, Kansainvälisyys, Ähtäri, Seutukunta, Etelä-Pohjanmaa, Koko Suomi, Yleiset

Ruuantuotantoon tarvitaan euroja ja ennustettavuutta

Ruuantuotantoon tarvitaan euroja ja ennustettavuutta
Torstai-lehti 13.4.2022
 
Suomalainen ruoka on tunnetusti maailman puhtainta. Se on lääkejäämistä vapaata. Oma ruoka turvaa huoltovarmuutemme kaikkina aikoina. Euroopassa käytävä sota, luo merkittävän lisäriskin ruuantuotannolle ja kulutukselle. Ellei huoltovarmuuttamme nyt taata ja vääristymää tuottajahinnoissa korjata, jättää kriisi syvän ja peruuttamattoman haavan alkutuotantoomme.
 
Suomessa ruuantuotanto on suurilta osin omavaraista. Raaka-aineiden kotimaisuusaste maassamme on noin 80 prosenttia. Suomen kaupoissa meille tavallinen kotimainen valikoima on maailman kaavassa priimalaatua. Olemme tottuneet hyvään. 
 
Maatila on yritys, jonka toiminnan on oltava kannattavaa. Ilman euroja tilipussissa on tuottaminen mahdotonta. Viljelijät ovat nyt suurissa vaikeuksissa ja tarvitsevat sen vuoksi tukea. 
 
Hallitus on antanut esityksen 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketista suomalaisen alkutuotannon turvaamiseksi. Vaikka EU sääntelee tätäkin maatalouspakettia vahvasti, on faktaa, että monilla tiloilla rahantarve on välitön ja sen eteen tarvitaan nopeita toimia. Esimerkiksi paketin sisältämä polttoaineveron palautus on saatava maksuun niin pian kuin mahdollista. 
 
Suurin osa huoltovarmuuspaketin rahasta viljelijöille tulee luonnonhaittakorvauksen korotuksena. Tämä tuki on ohjattava siten, että se kohdistuu aitoon ruuantuotantoon kasvi- ja kotieläinsektorilla. LFA-tuen kotieläinkorotukset on niin ikään varmistettava. Lisäksi kansallisien tukien lisätukea maksetaan esimerkiksi sika- ja siipikarjatalouteen.
 
Luonnonhoitopellot ja kesannot eivät tuota ruokaa. Nämä alat eivät kärsi luonnonhaitasta, eikä niihin ole käytetty tuotantopanoksia. Ne eivät myöskään siten turvaa huoltovarmuuttamme, joten mielestäni tuen ei tule kohdentua niihin. Rajallinen apu tulee nurmien osalta ohjata kohdennetusti nauta- ja lammastilojen nurmille.
 
Kun huomioidaan kiinteistöverohuojennus, energiaveronpalautus ja tuet mainituilla toimilla, on tuki ruuan tuottajille kohtuullinen. Suomalainen ruuantuotanto tarvitsee avun, nyt sillä työ on edelleen tehtävä kuten ennenkin. On myös muistettava, ettei mikään tuki korvaa työstä menetettyä tuloa kokonaan.
 
Tuottajahinnoissa on näkynyt viime viikkoina nousua. Tämän kehityksen vahvistuminen, ennustettavuus ja pysyvyys on nyt erityisen tärkeää. Teollisuuden ja eritoten kaupan olisi nyt vahvistettava tätä viestiä kuluttajille. Vastuu ruuantuotannon kotimaisuuden turvaamisesta on koko ruokaketjulla. 
 

Kommentit (0)

    « Takaisin