27.7.2022  //  Kansainvälisyys, Puolustus, Koko Suomi

Turvallinen Suomi rakennetaan rauhan aikana

Ilkka-Pohjalainen 27.7.2022. Keväällä alkanut Ukrainan sota on muistuttanut meille kaikille, ettei turvallisuutta ja Isänmaan koskemattomuutta tule koskaan pitää itsestäänselvyytenä. Politiikassakin on palattu perusasioiden äärelle. Suomalaisten turvallisuus on viimekädessä kaikkein tärkein asia.

Kuluneella hallituskaudella on tehty poikkeuksellisen paljon tärkeitä ja historiallisiakin päätöksiä turvallisuutemme takaamiseksi. Merkittävin yksittäinen päätös on ollut Nato -jäsenyyden hakeminen. Turvallisuusympäristönmuutos ymmärrettiin laajasti yli puoluerajojen ja siihen reagoitiin viivyttelemättä.

Sotilaallista suorituskykyämme on kehitetty pitkäjänteisesti. Puolustuksemme perusratkaisusta, asevelvollisista reserviläisistä, on viisaasti pidetty kiinni. Suuret kehityshankkeet on toteutettu ajallaan. Uusien hävittäjien ja laivojen hankinnoista päätettiin jo aikana, jolloin Ukrainan sodasta ei ollut tietoa. Viime keväänä puolustusmäärärahoihin osoitettiin 2,2 miljardin euron lisärahoitus. Lisäksi pidempiaikaisiin materiaalihankintoihin kohdennetaan noin 1,7 miljardia euroa.

Puolustuskyky rakentuu kuitenkin muustakin, kuin sotilaallisesta suorituskyvystä. Perusasioiden on oltava kunnossa myös poikkeusoloissa. Tarvitsemme aina ruokaa, lämpöä ja terveydenhuoltoa. Myös sisäisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen ja rajaturvallisuuden, on oltava kunnossa. Kokonaismaanpuolustus on asia, jonka vahvistamiseksi meidän on tehtävä vielä nykyistä enemmän.

Kevätkauden viimeisenä päätöksenä eduskunnassa hyväksytty rajavartiolaki on yksi ehdottoman tärkeä osa tätä kokonaismaanpuolustuksen vahvistamista. Meidän on kyettävä vastaamaan kaikkiin mahdollisiin vaikuttamisyrityksiin. On välttämätöntä, että itsenäinen valtio voi tarvittaessa sulkea rajansa. Uusi laki ei jätä tätä asiaa epäselväksi.

Tällä hallituskaudella rajaturvallisuutta on muutoinkin vahvistettu erityisen paljon. Rajavartiolaitoksen rahoitusta on lisätty ja sen toimivaltuuksia lisätty vastaamaan muuttunutta turvallisuusympäristöä.

Maamme huoltovarmuutta ja omavaraisuutta on parannettava kaikin tavoin. Kotimaisen ruoan- ja energiantuotannon vahvistaminen on mitä suurimmassa määrin turvallisuuspolitiikkaa. Tämä pitäisi jokaisen ymmärtää. Kun leipä ja lämpö loppuvat, on myöhäistä. Siksi kotimaisen ruokasektorin reilumpi tulonjako ja oman uusiutuvan energiantuotannon kehittäminen ovat tärkeimpiä asioita, joita tulee vahvistaa.

Hyvin hoidettu kokonaismaanpuolustus on paras pidäke sille, etteivät uhkakuvat milloinkaan toteudu. Turvallinen Suomi rakennetaan rauhan aikana. Sen eteen tehdään työtä joka päivä.

Mikko Savola (kesk.)

Kansanedustaja ja

ulkoasianvaliokunnan jäsen

Ähtäri

Kommentit (0)

    « Takaisin